Uzņēmuma apkalpošanas pakalpojums ir visa Jūsu uzņēmuma interešu pārstāvības pakalpojums, kurš Pasaulē ir ļoti populārāks. Šis pakalpojums ir mūsu Juridiskā biroja viens no prioritārajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegts ļoti daudziem un dažādiem uzņēmumiem, un ir atzīts uzņēmumu vidū.

Ikvienai juridiskajai personai ir nācies regulāri vērsties pēc jurista palīdzības kāda konkrēta jautājuma atrisināšanai. Mūsu piedāvātais pakalpojums „Uzņēmuma apkalpošana” dod iespēju Jums noslēgt ar Juridisko biroju līgumu un saņemt regulāru un visaptverošu juridisko palīdzību visam uzņēmumam jebkurā uzņēmējdarbības situācijā. Šis pakalpojums dod iespēju par zemākām izmaksām vērsties pie savas juristu komandas jebkuram no Jūsu uzņēmuma darbiniekiem par jebkuru interesējošu jautājumu vai problēmu. Laicīgi vēršoties pēc padoma vai palīdzības, Jūs ieekonomēsiet savu naudu un laiku, kā arī iegūsiet daudz lielāku sirdsmieru nākotnē.

Uzņēmumu apkalpošanas līgums tiek slēgts uz noteiktu termiņu un noteiktu atlīdzību mēnesī un sniedz Jūsu uzņēmumam regulāru juridisko atbalstu visos Jums interesējošos jautājumos.

Šis apkalpošanas pakalpojums ir izdevīgs tiem:

 • kam nav sava juridiskā departamenta;
 • savs juristu personāls ir pārslogots;
 • kam nepieciešama specifiska un ātra juridiska palīdzība konkrētos projektos vai gadījumos.

Juridiskais birojs piedāvā plašu juridisko kompleksu:

 • Ikdienas juridiskā palīdzība
  juridiskās konsultācijas un pakalpojumi visos uzņēmumam nepieciešamajos jautājumos – sākot no visvienkāršākajiem rīkojumiem, vēstulēm, pretenzijām un beidzot ar vissarežģītākajiem un komplicētākajiem jautājumiem – līgumiem un dažādiem projektiem.
 • Uzņēmuma vadības konsultēšana
  pārstāvam uzņēmumu vadību un/vai to īpašniekus jebkuros svarīgos jautājumos, tai skaitā arī, piedalāmies tās valdes, padomes un/vai dalībnieku sapulcēs, veicam sarunas starp strīdus iesaistītajām pusēm dažādu jautājumu risināšanā.
 • Uzņēmuma komerctiesiskā statusa regulējuma sakārtošana
  Palīdzam sakārtot uzņēmuma juridiskos dokumentus attiecībās ar Uzņēmumu Reģistru un citām valsts un pašvaldības iestādēm.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana un personas pārstāvēšana darījumos
  Sniedzam juridisko atbalstu jebkuru juridisko dokumentu sagatavošanā, līgumu izstrādē, analīzē, koriģēšanā, kā arī dažādu darījumu strukturēšanā un pārstāvam klientu sarunās ar darījumu partneriem.
 • Juridisko personu pārstāvēšana valsts iestādēs
  Sniedzam pilna spektra juridisko dokumentu sagatavošanu un jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības iestādēs.
 • Konsultēšana steidzamos jautājumos
  Sniedzam nekavējošu un ātru juridisko atbalstu dažādu jomu un nozaru jautājumos, kur mūsu juristi specializējas, kā arī veicam visu nepieciešamo uzdevumu izpildi, aizsargājot klienta intereses.
 • Parādu piedziņas un dažādu civiltiesisko darījumu strīdu risināšana, konsultēšana un pārstāvība
  Veicam dažādu darījumu parādu piedziņu, to strīdu atrisināšanu
 • Dokumentu sagatavošana licenču saņemšanai
  Visdažādākās atļaujas darba tiesisko attiecību nodibināšanai, uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī dažādu nepieciešamu formalitāšu sakārtošana sekmīgai uzņēmējdarbībai un projekta realizācijai.
 • Regulāra klienta informēšana par likumdošanas aktu izmaiņām pēc darbības veida

   

Papildus nodrošinām:

 • mutiskas un rakstveida konsultācijas, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus;
 • nepieciešamības gadījumus izbraucam pie klienta;
 • jebkurā laikā pieņemam vizītes juridiskajā birojā;
 • pārstāvam juridiskās personas intereses tiesās un šķīrējtiesās.

Galvenie ieguvumi:

 • ātri un ērti;
 • nodrošināta konfidencialitāte;
 • par viena jurista atalgojumu strādā vesela augsti kvalificētu juristu komanda;
 • patstāvīgi sadarbojoties ar savu juristu komandu, kas pilnīgi pārzina Jūsu situāciju un lietas būtību, vienmēr varēs sniegt daudz kvalitatīvāku juridisko palīdzību ikvienā Jūsu situācijā;
 • iespēja vienmēr līguma laikā pārskatīt pakalpojumu apjomu un to samaksas apmēru atbilstoši situācijai – palielinot vai samazinot;
 • savlaicīgi veidot un risinot Jūsu interešu pārstāvību, Jūs ietaupīsiet daudz vairāk naudas līdzekļus, kā arī laiku, nekā gadījumos, kad ir radušās problēmas un/vai strīdi.
 

Biroja kontakti

Brīvības gatve 217-13
Rīga, LV-1039
Latvija

Biroja telefoni

Tālrunis: +371 6755 1579
Faks: +371 6755 1579
Mob.Tel: +371 2201 3063

SAZINĀTIES AR BIROJU

 info@solution4.lv