Parādu piedziņa ir saistoša gan fiziskām, gan juridiskajām personām kā kreditoram, tā debitoram.

Ierodoties pie mums ar saviem parādniekiem, Juridiskais birojs izanalizēs prasījumus un parādnieku maksātspēju, un apsvērsim problēmu risinājuma iespējas ārpus tiesas ceļā, kas ir – sarunu procesā, dažādu pasākumu realizācijai Jūsu tiesību aizsardzībai vai strīda risināšanu tiesās.

Saņemot Jūsu dokumentus par attiecīgo jautājumu, mēs izpētīsim piedziņas pamatotību, kas ir, analizēsim aizdevuma līgumu, parādzīmes, faktūrrēķinus, stingrās uzskaites pavadzīmes un citus dokumentus, kas apliecina parāda veidošanos, un vienosimies ar Jums par parādu piedziņas lietas labāko un atbilstošāko stratēģiju.

Juridiskais birojs nodrošina:

  • ātru un kvalitatīvu juridisko dokumentu analīzi;
  • dažādu parādu piedziņas dokumentu sagatavošanu;
  • parādu aprēķinu veikšanu;
  • visu nepieciešamo pierādījumu savākšanu un to apstrādi;
  • visu nepieciešamo un iespējamo mantu, tiesību, darbību apķīlāšanu, arestēšanu un/vai to aizliegumu noteikšanu dažādām darbībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • atliktu izpildu darbības (arī aizliegums tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu piedzinējam vai parādniekam vai mantas pārdošanas apturēšana).;
  • dažādu Jūsu tiesību un interešu aizsardzību strīdos par piedzenamajām naudas summām un neizpildītājām un/vai izpildītājām saistībām gan pret fiziskām, gan juridiskajām personām, gan kredītiestādēm;
  • Jūsu pārstāvību un sarunu vešanu ar kreditoriem vai debitoriem;
  • Jūsu pārstāvību tiesās un šķīrējtiesās.

Uzticot mums parādu piedziņas lietas, mēs ar Jums vienosimies par samaksas kārtību, darba apjomu un piedziņas vai Jūsu interešu aizsardzības stratēģiju, noslēdzot juridisko pakalpojumu līgumu parādu piedziņas lietās.

 

Biroja kontakti

Brīvības gatve 217-13
Rīga, LV-1039
Latvija

Biroja telefoni

Tālrunis: +371 6755 1579
Faks: +371 6755 1579
Mob.Tel: +371 2201 3063

SAZINĀTIES AR BIROJU

 info@solution4.lv