Privātā apkalpošana ir īpaša programma fiziskajām personām. Ikvienai personai ir gadījusies vismaz vienreiz vērsties pēc jurista palīdzības kāda konkrēta jautājuma atrisināšanai. Mūsu piedāvātais pakalpojums „Privātā apkalpošana” dod iespēju Jums noslēgt ar Juridisko biroju līgumu un saņemt regulāru un visaptverošu juridisko palīdzību.

Privātās apkalpošanas līgums tiek slēgts uz noteiktu termiņu un noteiktu atlīdzību mēnesī, un sniedz Jums regulāru juridisko atbalstu visos Jums interesējošos jautājumos.

Šo pakalpojumu Jūs varēsiet izmantot visu Jūsu dzīves laikā nepieciešamo juridisko atbalstu:

 • darba tiesisko attiecību jautājumos – gan to uzsākšanas brīdī, gan izbeigšanas brīdī, gan strīdu gadījumos;
 • laulību un ģimenes tiesību jautājumos;
 • bērnu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos;
 • parādu piedziņas gadījumos;
 • Jūsu mājokļu drošībai - īres līgumu slēgšanas vai strīdu gadījumos, strīdos ar denacionalizēto namu īpašniekiem;
 • nekustamo īpašumu pirkšanas-pārdošanas, sakārtošanas jautājumos;
 • administratīvo pārkāpumu gadījumos;
 • īpašos strīdu vai potenciālu konfliktu gadījumos, kas apdraud Jūsu drošību un intereses;
 • Jūsu interešu pārstāvību tiesās;
 • vai kādu citu būtisku problēmu gadījumos.

Mēs nodrošināsim Jums:

 • jebkurā Jums ērtā laikā un pēc nepieciešamības profesionālu palīdzību un konsultācijas pa tālruni un e-pastu;
 • jebkurā Jums ērtā laikā un pēc nepieciešamības ierasties Juridiskajā birojā, lai veiktu visu nepieciešamo dokumentu ekspertīzi un sniegtu juridisko atbalstu, dokumentu sagatavošanu vai korekcijas kādas aktuālas problēmas atrisināšanai vai sakārtošanai;
 • jebkurā laikā izsaukt pie sevis un vienoties ar Juridiskā biroja pārstāvjiem par tikšanos, lai sniegtu juridisko atbalstu un pārstāvētu Jūsu intereses;
 • nepieciešamās informācijas savākšanu, dokumentu saņemšanu un iesniegšanu Jūsu vārdā;
 • mūsu juristu pilnvarotu pārstāvību Jūsu vārdā, lai veiktu kādus Jūsu uzdotus uzdevumus;
 • nepieciešamības gadījumos sastādīt juridiska rakstura dokumentus, piemēram, līgumus, paskaidrojumus, iesniegumus, prasības pieteikumus, sūdzības, atzinumus;
 • visu Jūsu aktuālo juridiska rakstura jautājumu analīzi, kontroli un informēšanu par tā virzību;
 • aizsargāt Jūs no nepareizas juridiskas rīcības;

Juridiskais birojs garantē visā sadarbības laikā konfidencialitāti, individuālu pieeju un Jūsu sirdsmieru visā mūsu sadarbības laikā.

Privātās apkalpošanas pakalpojums būs lētāks nekā vienreizēja juridiskā konsultācija un pakalpojumi, kas būs nepieciešami kādā laika periodā.

Galvenie ieguvumi:

 • patstāvīgi sadarbojoties ar savu juristu, kas pilnīgi pārzina Jūsu situāciju un lietas būtību, vienmēr varēs sniegt daudz kvalitatīvāku juridisko palīdzību ikvienā Jūsu situācijā;
 • iespēja vienmēr līguma laikā pārskatīt pakalpojumu apjomu un to samaksas apmēru atbilstoši situācijai – palielinot vai samazinot;
 • savlaicīgi risinot Jūsu interešu pārstāvību, Jūs ietaupīsiet daudz vairāk naudas līdzekļus, kā arī laiku, nekā gadījumos, kad ir radušās problēmas un/vai strīdi.

Privātās apkalpošanas pakalpojuma cena: sākot no 25 Ls + PVN mēnesī.

 

Biroja kontakti

Brīvības gatve 217-13
Rīga, LV-1039
Latvija

Biroja telefoni

Tālrunis: +371 6755 1579
Faks: +371 6755 1579
Mob.Tel: +371 2201 3063

SAZINĀTIES AR BIROJU

 info@solution4.lv